צבי ויליגר ממליץ על אחוזת ראשונים

רוב בני האדם לא אוהבים לחשוב על החלק האחרון של חייהם: לא רק ההכרה כי פרק הזמן הניתן לנו עלי אדמות הוא מוגבל אלא גם הירידה בחלק מהיכולות, ובעיקר אלה הפיזיות, מרתיעה אותנו מלהקדיש מחשבה לתקופת הזקנה. אבל כולנו נהיה…